محصولات آموزشی

استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی 2400 این فایل بصورت رایگان می باشد

خرید

فایل سوالات تستی قانون مالیاتها با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1398 این فایل شامل 25  سوال تستی قانون مالیاتها در آزمون سال 1398 عضویت در…

RIAL 90,000 – خرید

فایل نکات آموزشی قوانین مالیاتی آزمون کارکنان حرفه‌ای بهمن ماه 1398 این فایل 75صفحه می باشد و شامل موضوعات زیر می باشد: اشخاص مشمول حسابرسی در اجرای ماده 272 قانون…

RIAL 180,000 – خرید

فایل سوالات تستی و تشریحی با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1397 این فایل شامل 105 سوال تستی با 17 سوال تشریحی با پاسخ تشریحی آزمون…

RIAL 163,000 – خرید

فایل سوالات تشریحی حسابداری با پاسخ تشریحی سال 1397 آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران این فایل شامل 6 سوال تشریحی با پاسخ تشریحی حسابداری سال 1397 آزمون عضویت…

RIAL 69,000 – خرید

فایل سوالات تشریحی قانون مالیاتها با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1397 این فایل شامل 5 سوال تشریحی قانون مالیاتها در آزمون سال 1397 عضویت در…

RIAL 30,000 – خرید

فایل سوالات تشریحی با پاسخ تشریحی قانون مالیاتها آزمون حسابدار رسمی سال 1395 الی 1397 این فایل شامل 4 سوال سال 1395 و 5 سوال تشریحی سال 1396 و نیز…

RIAL 83,000 – خرید

این فایل شامل 105 سوال تستی شامل سوالات حسابداری مالی، حسابرسی، مالیاتی و سایر قوانین و نیز 19 سوال تشریحی بابت حسابداری مالی، حسابرسی و مالیاتی می باشد. این سوالات…

RIAL 120,000 – خرید

بند تأكيد بر مطلب خاص، بند توضيحي پس از بند اظهارنظر با هدف جلب توجه استفاده‌کنندگان به يک موضوع است که عليرغم ارائه يا افشاي مناسب در صورتهاي مالي، به…

RIAL 72,000 – خرید