• Homepage
 • >
 • اخبار
 • >
 • سوالات متداول مالیاتی و پاسخ تشریحی به این سوالات

سوالات متداول مالیاتی و پاسخ تشریحی به این سوالات

 • by smehrabani
 • می 5, 2019
 • 0

سوالات متداول مالیاتی و پاسخ تشریحی به این سوالات

سوال 1- آیا فعالیت‌های ورزشی معاف از مالیات می‌باشد؟
پاسخ1- طبق ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات به شرط و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رعایت سایر تکالیف مندرج در تبصره 1 ماده 146 ق.م.م معاف می‌باشد.

سوال 2- نحوه نقل و انتقال معادن به چه صورت است و آیا واگذاری معادن نیز جزو قوانین املاک می‌باشد؟
پاسخ2- با توجه به اینکه فعالیت معادن براساس مجوز دریافتی از سازمان صنایع و معادن بوده و در زمان خرید و فروش مجوز سود حاصل از دریافتی از مجوز مد نظر قرار می‌گیرد، لذا منظور انتقال حق استفاده از معدن مورد معامله می‌باشد و جزو قوانین املاک نمی‌باشد.(حق الامتیاز معدن قابل نقل و انتقال است)

سوال 3-در هنگام صدور فاکتور برای اشخاص عادی که جزو شرکت‌ها و موسسه‌های ثبت شـده نیستند مالیـات ارزش افزوده از طرف آنها به چه صورت ثبت می‌شود و چرا باید از آنها ارزش افزوده گرفت؟
پاسخ3- طبق ماده 18 و 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی فراخوان شده مراحل یک تا هفت نظام مالیات بر ارزش افزوده ) مکلفند در قبال عرضه کالا و یا خدمت این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند و در صورت استفاده ماشینهای فروش، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد. لذا با توجه به فراخوانهای هفت مرحله‌ای مراحل هفت گانه ثبت نام
به غیر از اشخاص حقوقی و موسسات ثبت شده، اشخاص عادی (حقیقی) نیز مشمول مالیات ارزش افزوده گردیده اند و این اشخاص نیز مکلف به ثبت نام و مشمول مالیات می‌باشند. اگر این اشخاص از جمله مودیانی باشند که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند(مانند اشخاص بند الف ماده 95 قانون قبلی) ثبت و اعمال مالیات ارزش افزوده مانند اشخاص حقوقی و موسسات می‌باشد و اگر مکلف به نگهداری دفاتر نبوده و یا اقدام به نگهداری دفاتر ننمایند با توجه به فاکتورهای خرید ارائه شده و فروش لحاظ شده توسط واحد رسیدگی اقدام به محاسبه مالیات می‌گردد.

سوال 4- مال الاجاره واقعی یا مشابه به چه صورت مشخص می‌شود و آیا جدول اجاره مکانهای مختلف برای استانی اعلام شده است؟
پاسخ4- براساس ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی‌ یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا ازا ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون میزان اجاره بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد و جدول هر ساله به تصویب کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده 64 ق.م.م می‌رسد.

سوال 5- چرا افرادی که از کارت بازرگانی افراد دیگر جهت واردات و صادرات استفاده می‌کنند تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند؟
پاسخ5 – با عنایت به اینکه طبق بند 7 ماده 274 ق.م.م اجراء از 1395/1/1 استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود، لذا در صورت اطلاع از موضوع، سازمان امور مالیاتی اقدامات مربوطه را انجام می‌دهد، اما قبل از تاریخ فوق می‌بایست صاحب اصلی کارت اقدام به طرح دعوی علیه سوء استفاده کننده نزد مراجع قضایی نموده و سازمان امور مالیاتی به عنوان شاکی ثانویه در پرونده ورود پیدا نماید.

سوال 6- چرا از نرم افزارهای معتبر حسابداری به جای دفاتر قانونی استفاده نمی‌شود؟
پاسخ 6- با توجه به اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر محلی برای استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیش بینی نشده است و اداره کل باید در قانون تحریر دفاتر مد نظر قرار گرفته و اصلاح گردد. طی بخشنامه ( 118/94/200-1394/12/9) با توجه به آیین نامه جدید پس از اصلاحیه در قسمت اخیر بند 1-3 ماده 6 اشاره‌ای به پیش بینی حذف دفاتر دستی شده است. نرم افزارهای حسابداری مورد قبول آئین نامه تحریر و نگهداری دفاتر است، لیکن بایستی اطلاعات از نرم افزار به دفاتر منتقل گردد و ثبت خلاصه در دفاتر انجام شود.

سوال 7- اگر اداره امور مالیاتی و کـارکنان آن در حق اربـاب رجوع موجب تخلف شوند چه مـراجعی رسیـدگی می‌کند؟
پاسخ 7- براساس ماده 264 و 265 ق.م.م وظیفه رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون و در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است و همچنین در مراحل بعدی طبق ماده 266 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی می‌باشد.

سوال 8- اگر اظهارنامه ارزش افزوده بر اساس فاکتورهای صادره به اداره امور مالیاتی ارسال شود و اطلاعیه دیگری در دسترس اداره مزبور نباشد آیا اداره ارزش افزوده می‌تواند مبلغ بیش از اظهارنامه تسلیمی منظور نماید؟
پاسخ 8- با توجه به دستورالعمل‌های رسیدگی صادره از طرف سازمان امور مالیاتی از جمله دستورالعمل شماره 12069 مورخ 18/6/91 علاوه بر مدارک ارائه شده از طرف مودی (صورتحسابهای فروش)، قرائن و شواهد دیگری نیز توسط واحد رسیدگی وجود داشته که ملاک اظهار نظر قرار می‌گیرد از جمله مراجعه مامورین مالیاتی به محل فعالیت و بازرسی و مشاهده فعالیت مودی، اخذ اطلاعیه‌های خرید و فروش از سامانه ماده 169 ق.م.م و پاسخ استعلام واصله سایر اشخاص ثالث مانند ادارات و شرکتهای طرف قرارداد مودی، بررسی اظهارنامه عملکرد و یا اطلاعیه‌های موجود در پرونده عملکرد که لحاظ شده و سپس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی بر اساس موارد فوق اقدام میگردد و اگر بر اساس موارد فوق مدارکی مبنی بر فروش بیش از ابرازی شرکت به دست آید در گزارش رسیدگی لحاظ می‌گردد.

سوال 9- در رابطه با قبولی دفاتر شرکت‌های پیمانکاری توضیح دهید؟
پاسخ 9- صاحبان شرکت‌های ثبت شده موظف به نگهداری ثبت فعالیت تجاری خود برا ساس آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و فروش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به حجم و نوع فعالیت حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم رعایت موجب ردی دفاتر می‌شود. با توجه به مقررات قانونی کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر بر اساس آیین نامه موضوع ماده 95 ق.م.م می‌باشند و در خصوص شرکتهای پیمانکاری نیز چنانچه تنظیم دفاتر مغایر با آیین نامه نبوده و مطابق با استانداردهای حسابداری پیمانکاری باشد، دفاتر قابل قبول خواهد شد.

سوال 10- شرکتی ملک خود را فروخته است آیا باید فروش در جدول 5 بند یک اظهارنامه گزارش شود و سود و زیان در جدول 12 بند 22 اظهارنامه؟
پاسخ 10- باید فروش در جدول 5 بند یک و سود و زیان نیز در جدول 15 بند 21 درج گردد و مالیات مقطوع در جدول 5 نیز قید گردد و در زمان رسیدگی درآمدهای مقطوع از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر خواهد شد.

سوال 11- شرکت در اواخر سال ضمانت نامه بانکی دریافت و بعلت عدم ارائه مستندات از طرف بانک باعث ثبت در اوایل سال بعد شده آیا موجب ردی دفاتر می‌شود؟
پاسخ 11- اگر اثبات شود مدارک سال بعد به شرکت واصل شده و شرکت در دفاتر ثبت نموده است مشکلی وجود ندارد در غیر این صورت با توجه به اهمیت موضوع هیئت سه نفری برابر اختیار ماده 21 آئین نامه تحـریر دفـاتر می‌تواند دفاتر را قبول کند.

سوال 12- اگر فاکتوری فاقد مشخصات فروشنده از قبیل کد ملی و نام و نام خانوادگی باشد موجب عدم قبول در زمان رسیدگی می‌شود؟
پاسخ 12- بر اساس ماده 147و 148 ق.م.م اگر فاکتور فاقد مشخصات خریدار یا فروشنده باشد موجب برگشت هزینه‌ها می‌شود اگر تأثیر در درآمد شرکت ایجاد نماید موجب ردی دفاتر نیز می‌گردد.

سوال 13- اگر بارنامه بنام شخص حقیقی صادر شود و بنام شرکت نباشد مورد قبول واقع می‌شود؟
پاسخ 13- اگر بارنامه بنام شخص حقیقی باشد مورد قبول در هزینه‌های شرکت نبوده و موجب ردی دفاتر یا برگشت هزینه‌ها می‌شود. مگر اسناد و مدارک مثبته دیگری به اداره امور مالیاتی ارائه شود که حاکی از انتقال کالاهای مربوطه از شخص حقیقی به شخص حقوقی می‌باشد که در این صورت موضوع در واحدهای مالیاتی قابل بررسی خواهد بود.

سوال 14- اگر هزینه‌ها یا خریدی بالای 50/000/000 ریال اتفاق بیفتد حتما باید از حساب جاری شرکت باشد و اگر نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ 14- براساس تبصره 3 ماده 147 ق.م.م پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ 50/000/000 ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود . (خرید یا هزینه مذکور غیرقابل قبول خواهد بود .(طبق تبصره 3 ماده 147)

سوال 15- آیا نمایندگان بیمه موظف به ارسال صورت معاملات فصلی می‌باشند؟
پاسخ 15- بر اساس آیین نامه ماده 169 ق.م.م اصلاحی کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص گروه اول و اشخاص مشمول ارزش افزوده مکلف به ارسال صورت معاملات فصلی هستند.

سوال 16- شرکت در یکسال غیرفعال می‌باشد آیا نیاز به تسلیم اظهارنامه دارد و در صورت تسلیم باید ترازنامه را تکمیل نماید یا نه؟
پاسخ 16- در صورت عدم فعالیت مشمول مالیات نمی‌باشد ولی بهتر است که اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تنظیم و ترازنامه پایان سال نیز تکمیل گردد. قابل ذکر است که طبق بند ت ماده 132 ق.م.م اصلاحی 1394/4/31، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه تعیین شده از سوی سازمان مالیاتی است و چنانچه شرکت غیرفعال باشد و اظهارنامه تسلیم نماید حتما بایستی ترازنامه تکمیل گردد.

سوال 17- آیا شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری موظف به تسلیم اظهارنامه هستند یا نه و جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر چقدر می‌باشد؟
پاسخ 17- کلیه اشخاص حقوقی بر اساس ماده 155 ق.م.م موظف هستند اظهارنامه مالیاتی را چهار ماه پس از سررسید سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند و در صورت عدم ارائه اظهارنامه بر اساس ماده 192 ق.م.م موجب تعلق 30 % جرایم مالیات متعلقه و عدم ارائه و ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه معادل 20 % برای هر یک می‌باشد.

سوال 18- در صورت عدم ارجاع پروژه‌ای از طرف نظام مهندسی آیا نیازی به تسلیم اظهارنامه می‌باشد و در رابطه با نوع اظهارنامه مهندسان توضیح دهید؟
پاسخ 18- درصورت عدم کارکرد توسط شخص در یک سال نیازی به ارسال اظهارنامه نبوده و می‌تواند مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی ارسال نماید و نوع اظهارنامه بر اساس قانون اصلاحی سال 1394 بر اساس میزان دریافتی شخص می‌باشد. (با توجه به گروه بندی آیین نامه موضوع ماده 95 ق.م.م اصلاحی)

سوال 19- شرکت در اواخر سال 1395 تأسیس گردیده و عملاً از اول سال 1396 شروح به فعالیت نموده آیا نیازی یه تسلیم اظهارنامه هست یا خیر؟
پاسخ 19- در صورت عدم فعالیت مشمول مالیات نمی‌باشد ولی بهتر است که اظهارنامه تنظیم و ترازنامه نیز تکمیل گردد.

سوال 20- در رابطه با رسیدگی به حسابهای بانکی توضیح دهید که چه حسابهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
پاسخ 20- رسیدگی به حسابهای بانکی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه و با توجه به ارسال حسابهای افراد از مراجع نظارتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس اعلام قوه مجریه مبالغ بالای پنج میلیارد توسط بانک مرکزی جهت بررسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ارسال و مورد بررسی قرار می گیرد.

سوال 21- مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص چه مدت است و بعد از اعتراض مودی اداره امور مالیاتی چه مدت زمان دارد رسیدگی کند؟
پاسخ 21- مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص از تاریخ ابلاغ به مودی 30 روز با توجه به ماده 238 ق.م.م بوده و پس از ثبت اعتراض مودی ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نگذشته باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سوال 22- در چه مواردی پرونده شخص از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد؟
پاسخ 22- بر اساس ماده 239 چنانچه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهید یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را بشرح ماده 238 این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد.

سوال 23- اگر شرکت به صورت متوالی سه سال زیان ابرازی در اظهارنامه ثبت کند و در زمان رسیدگی به علت برگشت هزینه مطالبه مالیات گردد چرا نمی‌توان از زیان سالهای قبل استفاده کرد؟
پاسخ 23- زیان قابل استهلاک از سود سنوات آتی، زیانی است که مورد تأیید اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد و با توجه به متن سوال که نشان از عدم تأیید زیان و تبدیل آن با برگشت هزینه‌های غیرقابل قبول به سود شمول مالیات است، زیان قابل کسر نخواهد بود .

سوال 24- در رسیدگی به حسابهای بانکی اگر واریز توسط وابستگان درجه اول باشد این مشکل به چه صورت قابل اثبات است؟
پاسخ 24- با ارائه اسناد و مدارک ثابت شود وجهی که به حساب شخص واریز شده بابت درآمد مشخص نبوده موضوع مطالبه مالیات از آن تراکنش منتفی خواهد بود.

سوال 25- اگر شرکت در یکسال غیرفعال بود و فقط 10 % حسن انجام کار را دریافت کند آیا مشمول مالیات بوده و باید در دفاتر ثبت کند؟
پاسخ 25- ثبت تمام رویدادهای مالی در دفاتر قانونی الزامی است ولی چنانچه درآمد کل قرارداد در سنوات قبل ثبت شده است در حساب درآمد لحاظ نمی‌شود و این دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.

سوال 26- آیا پرداختی شرکت‌ها به مراکز ورزشی مشمول معافیت می‌باشد؟
پاسخ 26- طبق بند چ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

سوال 27- در رابطه با ارزش افزوده قبل از بهره برداری که چرا به عنوان اعتبار مالیاتی قبول نمی‌شود توضیح دهید؟
پاسخ 27- مطابق بند 1 فراخوان مرحله دوم نظام مالیات بر ارزش افزوده کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر می شود مکلف به ثبت نام و اجرای قانون می باشد لذا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که صرفا جواز تاسیس اخذ ولی پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط کسب ننموده اند جزء مودیان فراخوان مرحله دوم تلقی نمی شوند و مالیات و عوارض پرداخت شده آنها قابل استرداد نبوده و به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مالیاتهای مستقیم محسوب می شود . پاسخ فوق طبق جوابیه ارسالی مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان و مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی به ترتیب طی نامه‌های شماره 621 مورخ 1395/12/2 و 10064 مورخ 1395/2/19 تاکید شده است.

سوال 28- در بخش واردات و صادرات اسناد مثبته جهت امور مالیاتی بابت هزینه‌های انجام شده در خارج از کشور مانند اجاره یا هزینه پرسنل به چه صورت می‌باشد؟
پاسخ 28- در صورت ارائه دفاتر قانونی بایستی هزینه‌های ثبت شده شرکت دارای اسناد و مدارک مثبته باشد در غیر اینصورت برگشت داده خواهد شد در صورت عدم ارائه دفاتر و علی الراس با توجه به اعمال ضریب علی الرأس نیازی به اسناد و مدارک فوق نمی‌باشد. بر اساس اسناد و مدارک مثبته و تعیین معادل ارزش ریالی هزینه‌ها .

سوال 29- در زمان ارسال اظهارنامه فقط نام یکی از شرکاء ارسال شده و در ارسال اظهارنامه اصلاحی نام بقیه ارسال شده آیا مورد قبول اداره امور مالیاتی می‌باشد یا خیر؟
پاسخ 29- اظهارنامه اصلاحی مربوط به اصلاح اشتباهات ارقامی و به عبارت دیگر 4 عمل ریاضی می‌باشد و تصحیـح نـام افراد ملاک قبـول اظهارنامه برای بقیـه شرکاء نمی‌شود.

سوال 30- در رابطه با ثبت تهاتر مواد در شرکت‌های روی توضیح دهید مثال تحویل شمش به شرکت طرف قرارداد و دریافت پودر از آن شرکت؟
پاسخ 30- با توجه به اعلام شرکت مقابل اگر دستمزد ثبت نمایید شرکتی که روی تحویل داده بایستی هزینه تبدیل یا دستمزد ثبت نمایند و قرارداد نیز ارائه گردد.

سوال 31- در صورت تغییر آدرس شرکت و اعضائ هیئت مدیره تکلیف چیست؟
پاسخ 31- شرکت موظف است تغییرات خود را به همراه نامه و مستندات مربوطه به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود ارسال نماید و در سامانه مربوطه نیز تغییرات را اعمال نماید یا سه ماه یکبار تغییرات را به اداره امور مالیاتی ارسال می‌کند.

سوال 32- شرکت دارای یک حساب پشتیبان بنام شخص مدیر عامل می‌باشد آیا باید حساب پشتیبان به دارایی معرفی شود و یا قابل قبول اداره امور مالیاتی می‌باشد یا نه؟
پاسخ 32- اگر حساب پشتیبان باشد باید بنام خود شرکت باشد و در صورت گردش حساب فوق حتما به اداره امور مالیاتی اعلام و ثبت نمایند.

سوال 33- معافیت‌های قانونی برای شرکت‌های معدنی و فرآوری معدن را توضیح دهید؟
پاسخ 33- براساس ماده 132 ق.م.م درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

سوال 34- اظهارنامه اصلاحی با توجه به اختتامیه سال گذشته با افتتاحیه سال ارسال اختلاف دارد که مربوط به صورتهای مالی تجدید ارائه است آیا این مغایرت موجب ردی دفاتر می‌شود؟
پاسخ 34- بایستی سند افتتاحیه ثبت شده در دفاتر با سند اختتامیه سال قبل مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت موجب ردی دفاتر می‌شود و موارد تجدید ارائه شده بایستی در طی سال از طریق سند اصلاحی و تعدیلات سنواتی اصلاح گردد و فقط به صرف اینکه مبالغ تجدید ارائه ابتدای دوره در ترازنامه اظهارنامه اصلاحی با تراز اختتامیه سال قبل مغایرت داشته باشد موجب ردی دفاتر نمی‌شود.

سوال 35- اگر در یک ماه دو بار به اشتباه لیست حقوق ارسال گردد به چه صورت قابل اصلاح می‌باشد؟
پاسخ 35- اشتباه فوق از طریق سیستم قابل اصلاح نبوده و می‌تواند با ارسال نامه به واحد مالیاتی مربوطه مراتب را اعلام تا در زمان رسیدگی مدنظر قرار گیرد .
سوال 36- اگر شرکت در سال 1392 زیان تأیید شده داشته باشد در سال 1393 و 1394 رسیدگی از طریق علی الراس باشد شرکت می‌تواند از زیان تأیید شده 1392 استفاده کند؟
پاسخ 36- چون ماده 148 ق.م.م در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول می‌باشد، لذا مفاد بند 12 این ماده به رسیدگی‌های علی الراس قابل تسری نمی‌باشد.

سوال 37- نرخ صفر مالیاتی را توضیح دهید؟
پاسخ 37- براساس بند الف ماده 132 ق.م.م منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سوال 38- در اظهارنامه مالیاتی 25 % برای شرکت‌های تعاونی بخشودگی شامل می‌باشد، در این مـورد توضیح دهید؟
پاسخ 38- بر اساس تبصره 6 ماده 105 ق.م.م درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول 25 % تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد. نرخ مالیات ابرازی آنها با 18/75% محاسبه می‌شود.

سوال 39- اگر به دلایلی اظهارنامه عملکرد در موعد مقرر ارسال نشده تکلیف چیست؟
پاسخ 39- در صورت عدم تسلیم اظهارنامه طبق ماده 157 ق.م.م مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات باشد و شخص یا اشخاص مشمول جرایم خواهند بود و با ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مستندات مذکور می‌تواند بعنوان قرائن مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد.

سوال 40- اخیراً اداره امور مالیاتی به صورت یک طرفه اقدام به صدور برگ تشخیص برای حسابهای بانکی نموده است توضیح دهید مبنای آن چیست؟
پاسخ 40- بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه‌های آن اشخاص موظف هستند ورود پول به حسابهای خود را اعلام نمایند در غیر اینصورت به غیر پرداخت مالیات در منبع مورد قبول مودی به مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد و مطالبه این مالیات نیز همانند سایر موارد ضمن اطلاع رسانی به مودی و بعد از ابلاغ برگ درخواست مدارک و دفاتر قانونی، اداره امور مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات می‌نماید.

سوال 41- توضیح دهید چرا در نرم افزار جدید معاملات فصلی گزینه معاملات تجمیعی حذف گردیده است؟
پاسخ 41- با توجه به بخشنامه صادره سازمان و به جهت اینکه در تجمیعی مودیان قابل شناسایی نبودند موجب اصلاح آن گردیده است. (با عنایت به آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م اصلاحی)

سوال 42- با توجه به اینکه در شهرستانها اصناف غیرمرتبط در زمینه شغلی در یک اتحادیه قرار می‌گیرند مثل هتلداران، اغذیه فروشان و ماهی فروشان، آیا نوع فعالیت (رسته شغلی) آنها در نظر گرفته می‌شود یا اتحادیه‌ای که مجوز را صادر نموده؟
پاسخ 42- فراخوانها بر اساس رسته شغلی پروانه (جواز) کسب می‌باشد و اینکه از کدام اتحادیه مجوز صادر گردیده مبنای مشمولیت قرار نمی‌گیرد و همچنین در مواردی که صاحبان مشاغل جواز کسب ندارند مبنا مشمولیت بر اساس نوع فعالیت درج شده در پرونده مالیاتی عملکرد آنها می‌باشد.

سوال 43- با توجه به سوالات مطروحـه در خصوص فـراخـوان سال 1393 به شماره 10704 مورخ 1392/6/16 رسته‌های شغلی ذیل نیز مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش می‌باشند.
پاسخ 43- فروشندگان لوله و لوازم لوله کشی (استناد به بند3( فروشندگان لوازم جانبی موبایل (استناد به بند 6)

سوال 44- با توجه به سوالات مطروحـه در خصوص فـراخـوان سال 1394 به شماره 71/93/200 مورخ 1393/6/30 رسته‌های شغلی ذیل نیز مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش می‌باشند.
پاسخ 44 –
– فروشندگان آسانسور و قطعات آن، کولر، اسپیلت و … (استناد به بند 4 )
– حق العملکاران میوه و تره بار (استناد به بند10)
– فروشندگان آنتن و کنترل تلویزیون
– فروشندگان روغن موتور
– مکانیکی‌ها و تعویض روغنی‌ها (فقط تعمیرگاههای مجاز، مشمول هستند)
– فروشندگان موتورسیکلت و لوازم یدکی آن
-فروشندگان دوچرخه و لوازم یدکی آن
-فروشندگان تزئینات اتومبیل
-ماشین سازی و فلز تراش
-خرده فروشان میوه و تره بار
– فروشندگان نقره
– فروشندگان فرش دستباف و تابلو فرش دستباف
– فروشندگان لوازم خرازی
– فعالیت‌های دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده
-سنگ بری‌ها
-آهنگری
-عینک فروشی
-تعمیر جک و چکش‌های هیدرولیکی
-خرما فروشی
– بلوک زنی
– خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیت‌های مرتبط به آن، چنانچه مبادرت به فروش انواع رایانه و قطعات سخت افزاری ننمایند.

سوال 45- مشاوران املاک مجهز به رایانه و نرم افزار ثبت معاملات اجاره، خرید و فروش امـلاک می‌بـاشند، آیا می‌بایست سامانه صندوق فروش را نصب نمایند؟
پاسخ 45- با توجه به اینکه مشاورین املاک از قبل مجهز به رایانه و نرم افزار ثبت معاملات اجاره، خرید و فروش املاک بوده اند، با افزودن امکان ایجاد فایل الکترونیکی صورت معاملات فصلی (مطابق ماده 169 مکرر ق.م.م) به نرم افزار فوق و ارسال اطلاعات به این سازمان، نیاز به نصب تجهیزات جدیدی نمی‌باشد.

سوال 46- آیا تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی مشمول صندوق مکانیزه فروش می‌باشند؟ آیا مصنوعات نیمه ساخته و یا در جریان تکمیل و خام مانند قطعات فرفروژه و الوار چوب و منبت کار و تولید کننده کلاف مبل مشمول نصب صندوق و استفاده از سیستم نرم افزار فروشگاهی هست؟
پاسخ 46- تولیدکنندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اعم از اداری و خانگی در صورتیکه دفتر فروش یا نمایشگاه که عرضه به مصرف کننده داشته باشند مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش می‌باشند. اما تولیدکنندگانی که فقط قسمتی از مصنوعات فوق الذکر را که نیاز به تکمیل در مرحله بعد دارد و محصول نهایی آنها توسط سایر فروشگاهها عرضه می‌گردد، مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش نمی‌باشند.

سوال 47- آیا فروشندگان کالای مستعمل مانند سمساری‌ها مشمول نصب و راه اندازی صندوق فروش می‌باشند؟
پاسخ 47- آندسته از واحدهای صنفی که در رسته‌های شغلی اعلام شده اعم از فروش کالای نو و مستعمل فعالیت می‌نمایند موظف به نصب صندوق فروش می‌باشند.

سوال 48- آیا هر نرم افزار حسابداری، صندوق فروش است یا به عبارت دیگر صندوق فروش چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه از آن استفاده می‌شود و مأمورین رسیدگی کننده چگونه آن را کنترل می‌کنند؟
پاسخ 48– مشخصات نرم افزار‌های سامانه فروش به صورت جامع و کامل در سایت WWW.VAT.IR درج گردیده، اما اهم مشخصات عبارتند از : 1-ثبت اطلاعات خرید، فروش 2- تهیه صورت معاملات فصلی (گزارش سه ماهه معاملات به سازمان امور مالیاتی) می‌باشد. (مطابق آیین نامه تبصره 2 ماده 169 ق.م.م اصلاحی)

سوال 49- شرکتهایی که دارای نمایندگی فروش (اشخاص حقیقی)می‌باشند، آیا نمایندگی‌ها می‌توانند از نرم افزار مکانیزه‌ای که برای شرکت طراحی شده استفاده نمایند؟
پاسخ 49- نمایندگی‌های فروش غیر مستقل می‌توانند برای نصب، راه اندازی و استفاده از “سامانه صندوق مکانیزه فروش ” از یک نرم افزار مشترک استفاده نمایند، گزارش مربوط به خرید و فروش سه ماهه باید از طریق دفتر مرکزی و بصورت متمرکز در “سامانه صورت معاملات فصلی ” ثبت گردد. اما اگر نمایندگی فروش مستقل باشد می‌بایست تمام تکالیف را به صورت مستقل انجام دهد.

سوال 50- آیا واحدهای شغلی فروش و نصب درب بازکن برقی مشمول می‌باشند؟
پاسخ 50- با توجه به بند 4 بخشنامه شماره 71/93/200 مورخ 1393/6/30 رسته شغلی ” فروش و نصب درب بازکن برقی ” از ابتدای سال 1394 ملزم به نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش می‌باشند.

سوال 51- با توجه به اینکه نمایندگی‌های فروش شرکت‌ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی مشمول صندوق مکانیزه فروش می‌باشند آیا نمایندگی‌های بیمه (متعلق به شرکت‌های بیمه) نیز مشمول می‌باشد؟
پاسخ 51- با عنایت به اینکه صدور بیمه نامه از طریق رایانه به صورت متمرکز انجام می‌شود و بکارگیری رایانه به منزله استفاده از صندوق مکانیزه فروش محسوب می‌گردد، می‌توانند از معافیت قانونی بهره مند گردند.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *