آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

 • by smehrabani
 • سپتامبر 11, 2019
 • 0

آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

(مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1394/4/15)

در اجرای بند “ب” مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در هشت ماده و ده تبصره در تاریخ 1394/04/15 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

مادۀ یک تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در صورت کاربرد با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات و واژه‌ها به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف سهام خزانه: سهامی است که ناشر آن، براساس این آیین‌نامه نسبت به خرید آن اقدام نموده و تحت عنوان سهام خزانه نگهداری می‌شود.

ب افشا: انتشار عمومی و به موقع اطلاعات، اسناد و مدارک مطابق مصوبات سازمان است.

ج سهام شناور آزاد: بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.

د برنامه خرید/فروش سهام خزانه: سندی است که اقدامات ناشر در مورد خرید و فروش سهام خزانه و زمان‌بندی مطابق فرم‌های سازمان در آن درج می‌گردد.

هر سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

مادۀ دو معاملات سهام خزانه

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین‌نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از سهام ثبت‌شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.

تبصره 1: خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت (پس از اعمال سهام خزانه) بیش از 50 درصد  کاهش یابد.

تبصره 2: خرید و فروش سهام خزانه مطابق مقررات معاملاتی سهام عادی در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس صورت می‌پذیرد. شرایط حاکم بر معاملات سهام خزانه مطابق دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 3: خرید سهام خزانه توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که معاملات آنها در بازار پایه فرابورس صورت می‌گیرد، مجاز نمی‌باشد.

تبصره 4: کل مبلغ برنامه سهام خزانه در زمان تصویب هیئت مدیره ناشر نمی‌تواند بیشتر از 40 درصد ارزش ویژه شرکت را کاهش دهد.

تبصره 5: سهام خزانه به عنوان سهام شناور آزاد تلقی نمی‌گردد.

مادۀ سه برنامه خرید/فروش سهام خزانه

برنامه خرید و یا فروش سهام خزانه باید به تصویب هیات مدیره ناشر برسد. ناشر مکلف‌ است مراتب را یک روز قبل از طرح موضوع در هیئت مدیره، اطلاع رسانی و نیز برنامه مصوب هیات مدیره را در این خصوص بلافاصله پس از پایان جلسۀ هیات مدیرۀ خود، جهت اخذ مجوز به سازمان ارسال نماید.

تبصره1: هیات مدیره نمی تواند تصمیم گیری در این خصوص را به غیر تفویض نماید.

تبصره 2: در صورت وجود عرضه و تقاضا در بازار، ناشر حسب مورد مکلف به خرید یا فروش سهام مطابق برنامه‌های اعلامی خود می باشد. ناشر موظف است اختیار و منابع لازم را طی وکالتی در قالب عقد خارج لازم (وکالت بلاعزل) مطابق متن مصوب سازمان به کارگزار منتخب خود برای اجرای برنامۀ خرید/ فروش سهام خزانۀ اعلامی خود، اعطا کند.

تبصره 3: ناشر مکلف است هرگونه تغییر در برنامۀ خرید/ فروش سهام خزانۀ اعلامی خود از جمله تغییر در زمانبندی اجرای این برنامه را با تصریح به دلایل توجیهی قبل از اجرا جهت اخذ مجوز به سازمان گزارش و به عموم افشا نماید.

مادۀ چهار اطلاع‌رسانی و افشا

ناشر مکلف است اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و خرید، فروش و نگهداری سهام خزانه خود را مطابق ضوابط و چارچوبهای مصوب سازمان افشا نماید.

مادۀ پنج حقوق ناشر و محدودیت های آن در خصوص سهام خزانه

ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمی باشد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

تبصره 1: سهام خزانه در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع عمومی ناشر محاسبه نمی‌شود.

تبصره 2: در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره‌نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.

مادۀ شش نظارت

6-1- ناشر مکلف است علاوه بر گزارش‌های مورد درخواست سازمان، در گزارش عملکرد هیئت مدیره، بخش مجزایی درخصوص فعالیتهای انجام شده در مورد سهام خزانه طی (دوره)  سال مالی ارائه نماید.

6-2- در صورت تخلف ناشر از مقررات و اجرای برنامه‌های اعلامی خود به عموم مطابق ضوابط انضباطی مصوب سازمان با وی رفتار خواهد شد.

مادۀ هفت الزامات اجرایی

دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه از جمله شامل موارد زیر به تصویب سازمان می رسد:

 • روشها و ضوابط افشای اطلاعات مربوط به سهام خزانه و معاملات آن و برنامه‌های ناشر برای خرید و فروش سهام خود.
 • مقررات مرتبط با معاملات سهام خزانه شامل ممنوعیت‌های زمان خرید و فروش
 • حداقل و حداکثر دوره نگهداری سهام خزانه
 • زمانبندی توقف و بازگشایی نماد معاملاتی ناشر درخصوص اقدامات و تصمیمات ناشر در زمینه سهام خزانه
 • اقدامات و تنبیهات انضباطی برای تخلفات ناشر از این آیین‌نامه و سایر مفاد دستورالعمل اجرایی آن و همچنین تخلفات ناشر از برنامه خرید و فروش سهام خزانة اعلامی خود و اقدامات ناشر در زمینه سهام خزانه که به موجب سایر قوانین و مقررات جرم یا تخلف محسوب می‌شود.

مادۀ هشت سایر موارد

 • برنامه خرید یا فروش سهام خزانه منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان می‌باشد.
 • سازمان موظف است گزارش عملکرد این آئین‌نامه را یک­سال پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن به شورا ارائه نماید.

3-8-    آیین­ نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه به عنوان یک ابزار مالی جدید می­باشد.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *