دسته: قوانین سایت

درخواست همکاری

  • by smehrabani
  • می 19, 2019
  • 0
درخواست همکاری با توجه به این که این سایت برای آموزش و ارتقا سطح دانش حسابداران و حسابرسان طراحی شده است لذا از کلیه حسابداران و حسابرسان که مطلبی تخصصی دارند درخواست می شود در اختیار آریا نوین قرار داده تا در سایت به اسم نویسنده به اشتراک گذاشته شود . فایلهای تخصصی می تواند […]