• Homepage
 • >
 • دانلود ها
 • >
 • فایل تشریح ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات بر اساس معافیت سال 1398 بر اساس فصل 4 کتاب حسابداری مالیاتی حسین مهربانی">فایل تشریح ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات بر اساس معافیت سال 1398 بر اساس فصل 4 کتاب حسابداری مالیاتی حسین مهربانی

فایل تشریح ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات بر اساس معافیت سال 1398 بر اساس فصل 4 کتاب حسابداری مالیاتی حسین مهربانی

 • by smehrabani
 • آوریل 19, 2019
 • Comments Off

ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد
براساس معافیت های سال 1398

پیامدهای مطالعه:
پس از مطالعه این فصل، دانشجویان باید بتوانند:
 انواع حقوق و مزایا را توضیح دهند.
 معافیت‌های حقوق و دستمزد را بیان نمایند.
 نحوه تقویم مزایای غیر نقد مستمر را یاد بگیرند.
 مالیات حقوق و مزایای دستمزد را محاسبه نمایند.
 مزایای مشمول بیمه را یاد گرفته و نحوه محاسبه آن را یاد بگیرند.
 به کلیه سوالات پاسخ صحیح بدهند.
در اين فصل، ماليات حقوق و دستمزد، مزايای مستمر و غير مستمر و نحوه تقويم مزايای غير نقدی به نقد، تعريف و نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‏گيرد. علاوه بر محاسبه مالیات حقوق که یکی از مهمترین موارد در شرکت می‌باشد و با تک تک افراد شاغل در شرکت در ارتباط است نحوه حسابداری و انعکاس آن در دفاتر شرکت نیز از لحاظ آثار مالیاتی و نیز بیمه ای نیز مهم می‌باشد.

RIAL 50,000 – خرید
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »