Tag Archives: ارزش افزوده

درآمد فروش و تخفیفات آن در گزارش فصلی

  • by smehrabani
  • اکتبر 29, 2019
  • 0
حسین مهربانی  مشاور مالیاتی طبق ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر در قانون مالیات های مستقیم مودیان مالیاتی موظف هستند برای تعیین میزان مالیات خرید و فروش های فصلی در مهلت مقرر شده همه اسنادو مدارک مربوط به ان را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده تا بر اساس آن میزان مالیات مودیان مشخص شود و […]

نحوه صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

  • by smehrabani
  • سپتامبر 11, 2019
  • 0
نحوه صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای پرداخت ارزش افزوده توسط مودیان به اشخاصی که به ارائه خدمات یا فروش کالا می پردازند در زمان دریافت صورتحساب که در آن ارزش افزوده درج شده است باید گواهی ارزش افزوده از فروشنده یا ارایه دهنده خدمات دریافت گردد. چنانچه فروشنده کالا […]