Tag Archives: جرائم کد اقتصادی

مراحل دریافت کد اقتصادی و تخلفات مرتبط با آن

  • by smehrabani
  • اکتبر 10, 2019
  • 0
بعد از ثبت شرکت باید بلافاصله با در دست داشتن معرفی‌نامه یا وکالتنامه به اداره‌ی دارایی محل فعالیت خود مراجعه و نسبت به دریافت کد اقتصادی و تعیین حوزه‌ی مالیاتی اقدام کنید. مدارک مورد نیاز عبارتند از: 1- دریافت و تکمیل دفترچه از خدمات اداره‌ی دارایی؛ 2- دریافت فرم‌های مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت […]