Tag Archives: قانون

راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران

  • by smehrabani
  • جولای 5, 2019
  • 0
متقاضی گرامی : مطالب این راهنما را بطور کامل و دقیق بخوانید. چگونگی تنظیم و ارسال تقاضانامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی . درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را از طریق آدرس اینترنتی زیر ارسال کنید : http://irsherkat.ssaa.ir عبارات و کلمات کلیدی: GOCR : سر نام کلمات عبارت اداره  کل ثبت […]

چگونه در امتحان آزمون حسابدار رسمی قبول شویم؟

  • by smehrabani
  • می 20, 2019
  • 0
اگر از یک حسابرس بپرسید که بزرگترین آرزوی شما در این حرفه چیست؟ قطعاً پاسخی به شما خواهد داد این است که بزرگترین آرزوی من این است که در آزمون حسابدار رسمی قبول شوم. در واقع این حسابرس آرزو دارد یک فرد حرفه ای باشد و با اخذ عنوان حسابدار رسمی حرفه ای بودن خود […]