Tag Archives: ماده 54 اصلاحی

با تکالیف مالکان و مالیات اجاره بیشتر آشنا شویم

  • by smehrabani
  • آوریل 11, 2021
  • 0
مالیات اجاره چگونه محاسبه می گردد؟ مطابق مفاد ماده(105) قانون مالیات­های مستقیم، جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود، پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت­های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات […]

مالیات بر خانه های خالی

  • by smehrabani
  • آوریل 11, 2021
  • 0
همان طور که می دانید امروزه به سبب بالا رفتن قیمت مسکن و نوسانات قیمت در این بخش و برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن و نیز روانه نمودن مسکن به سوی استفاده کنندگان قوانینی در مجلس به تصویب رسیده است که باعث می گردد کسانی که مسکن را صرفا برای افزایش قیمت می […]