Tag Archives: گرید

آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو مورخ ١٣٩٨/٠٥/٢٤

  • by smehrabani
  • ژوئن 18, 2019
  • 0
آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه اي مرکز آموزش حسابداران رسمی ، در اجراي ماده  12 آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمی ایران و به منظور تعیین رتبـه هـاي حرفه اي کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و سایر متقاضیان، چهاردهمین نوبت آزمـون احراز رتبه هاي حرفه […]