محصولات آموزشی

این سوالات 21 سوال تشریحی می باشد که پاسخ آن به صورت تشریحی آورده شده است که 8 سوال ان مربوط به حسابداری و 8 سوال حسابرسی و 5 سال…

RIAL 178,000 – خرید

نکات مهم مالیاتی در 62 صفحه دارای نکات مهم مالیاتی و قانون بودجه سال 1399 می باشد.

RIAL 60,000 – خرید

این سوالات شامل سوالات تشریحی قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، حسابداری و حسابرسی می باشد. مجموع این سوالات 21 سوال می باشد که با پاسخ ان در…

RIAL 150,000 – خرید

این فایل شامل 24 سوال و جواب در خصوص استاندارد حسابرسی کنترل کیفیت اطلاعات تاریخی می باشد. مطالعه این فایل به شما کمک می کند تا بتوانید این استاندارد را…

خرید

استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی 2400 این فایل بصورت رایگان می باشد

خرید

فایل سوالات تستی قانون مالیاتها با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1398 این فایل شامل 25  سوال تستی قانون مالیاتها در آزمون سال 1398 عضویت در…

RIAL 90,000 – خرید

فایل نکات آموزشی قوانین مالیاتی آزمون کارکنان حرفه‌ای بهمن ماه 1398 این فایل 75صفحه می باشد و شامل موضوعات زیر می باشد: اشخاص مشمول حسابرسی در اجرای ماده 272 قانون…

RIAL 180,000 – خرید

فایل سوالات تستی و تشریحی با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1397 این فایل شامل 105 سوال تستی با 17 سوال تشریحی با پاسخ تشریحی آزمون…

RIAL 163,000 – خرید

فایل سوالات تشریحی حسابداری با پاسخ تشریحی سال 1397 آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران این فایل شامل 6 سوال تشریحی با پاسخ تشریحی حسابداری سال 1397 آزمون عضویت…

RIAL 69,000 – خرید