رفع ابهام در خصوص تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم

  • by smehrabani
  • می 17, 2019
  • 0
سایر حقوق بگیران

نویسنده: حسین مهربانی

مدیر و مشاور مالیاتی و شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

طبق ماه 86 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند
اما در تبصره یک ماده فوق، در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع 10 درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.
در این مورد مشکلی که بوجود می آید این است که پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی صورت می گیرد. شامل چه کسانی هستند. آیا کلیه اشخاص حقیقی که به نوعی برای یک شخص به ارائه خدمات می پردازند و وجهی را دریافت می کنند باید 10 درصد از مبلغ دریافتی آنها کسر شود و یا صرفاً برخی از آنها را شامل می شود به عبارتی دیگر چه کسانی شامل سایر حقوق بگیران می گردند.
بدیهی است به موجب ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر سرفصلهای این قانون در ایران تحصیل می کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می گردد. بنابراین پرداخت به اشخاص حقیقی بابت فعالیتهای شغلی بدون وجود هر گونه رابطه استخدامی به موجب ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد فصل مشاغل می گردد.
با توجه به نظر دفتر فنی مالیاتی، پرداخت هایی که که خارج از چارچوب حقوق و رابطه استخدامی انجام می شود به ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط بوده و با توجه به حذف ماده 104 (مالیات تکلیفی)، باید طبق مقررات مربوطه از جمله ماده 169 عمل شود و نیازی به کسر مالیات مقطوع موضوع ماده 86 نمی‌باشد. با این حال، به دلیل استفاده از عبارت (غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق) در تبصره اصلاحی ماده 86، بین قضاوت کارشناسان هنوز اختلافاتی به چشم می خورد.
برای شفافیت این موضوع دفتر فنی باید به موارد زیر توجه می نمود و در اظهار نظر حرفه‌ای خود این موارد را در نظر می گرفت که امید است در استعلام های بعدی یا به صورت بخشنامه‌ای در این خصوص به صورت شفاف این موضوع اعلام گردد.
با توجه به ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل ‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می‌باشد. بنابراین مشاغل ملزم به رعایت برخی الزامات هستند از جمله : برای فعالیت شغلی خود باید اقدام به صدور فاکتور نمایند، دارای پروانه کار یا شغلی باشند و در سازمان امور مالیاتی بابت فعالیت شغلی خود، پرونده مالیاتی داشته باشند و صورتحسابهای آنها توسط اشخاص در فهرست معاملات فصلی به اسم و شماره ملی آنها اعلام گردد و درآمد کسب شده در محاسبه مالیات بر درآمد این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شود.
با توجه به موارد فوق حالا می توان گفت که سایر حقوق بگیران چه اشخاصی هستند. سایر حقوق بگیران اشخاص حقیقی هستند که پروانه کار یا شغلی ندارند و در سازمان امور مالیاتی نیز بابت آن کار (فارغ از نوع فعالیت مشاوره یا حتی بنایی) پرونده مالیاتی ندارند. بنابراین اگر پرداختی به این اشخاص حقیقی صورت می گیرد فارغ از نوع فعالیت، باید 10 درصد مالیات مقطوع از مبلغ خدمات آنها کسر شود.
به اعتقاد اینجانب، برای شناخت فعالیت شغلی از سایر حقوق بگیران کافی است که پروانه شغلی از اشخاص مطالبه گردد و اگر دارای پروانه کار یا شغلی باشند با آنها به عنوان فعالیت شغلی برخورد شود و اگر پروانه شغلی نداشته باشند از این اشخاص 10 درصد مالیات به صورت مقطوع کسر و در زمان مقرر به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *