حسابداری مالیاتی نوشته حسین مهربانی

  • by smehrabani
  • سپتامبر 11, 2019
  • 0
کتاب حسابداری مالیاتی حسین مهربانی

کتاب حسابداری مالیاتی

این کتاب توسط حسین مهربانی بر اساس مطالعه منابع گوناگون و قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم، بخشنامه‌ها و آراء شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی و مصوبات هیات وزیران و نیز نتیجه انجام و تنظیم ده‌ها گزارش حسابرسی مالیاتی شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی مي‌باشد که بصورت مجموعه حاضر در آمده است. هدف از تالیف این کتاب تهیه منبع آموزشی مناسب برای تدریس درس حسابداری مالیاتی، آمادگی داوطلبان عضویت در جامعه حسابداران رسمی‌ایران، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نیز آشنایی بیشتر دانشجویان، حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی، دانش آموختگان حسابداری و نیز کارشناسان مالیاتی با قانون مالیات‌های مستقیم مي‌باشد.

برای فهم بیشتر در این کتاب سعی شده است که مطالب در حد امکان بصورت طبقه بندی و خلاصه ارائه گردد. همچنین به سبب اهمیت برخی از موضوعات در پاره‌ای موارد یک فصل به آن اختصاص یافته که این امر هم امکان توضیح بیشتر و هم ارائه مثال‌های متنوع را فراهم ساخته است و ترتیب فصول ارائه شده به گونه‌ای است که دانشجویان ابتدا با تک تک مفاهیم و مباحث مالیاتی به طور جداگانه از قبیل اجاره، مالیات نقل و انتقال املاک، حقوق و دستمزد و غیره آشنا شوند. و فصولی از قبیل درآمدهای تحصیل شده و غیره به سبب استفاده از آموخته‌های فصول قبلی در آخر کتاب آمده است. در ابتدای هر فصل پیامدهای مطالعه فصل بیان شده است و در ادامه آن مباحث مختلف بصورت طبقه بندی شده ارائه گردیده و مثال‌هایی نیز همراه راه حل مناسب آن در ارتباط با موضوع برای درک بهتر مطالب مطرح شده است علاوه بر آن در پایان هر فصل جهت هدایت دانشجویان به درک بهتر مطالب، پرسش و مسائل پیشنهادی ارائه آنها شده است.

از ویژگی‌های کتاب مي‌توان به داشتن پرسش، مسائل و مثال‌های متنوع و نیز پرسش‌های چهار گزینه‌ای آزمون‌های حسابدار رسمی اشاره نمود که به غنای مطالب و نیز فهم بیشتر حسابداران، مدیران مالی، دانشجویان، دانش آموختگان و داوطلبان آزمون‌های حسابدار رسمی، کارشناسان قوه قضاییه و … کمک خواهد نمود.

از آنجا که رشد و پیشرفت در زمینه‌های علمی‌و فرهنگی جز با ارائه پیشنهادات و انتقادات خلاق و سازنده حاصل نمي‌گردد لذا موجب تشکر مولف خواهد بود که از راهنمایی‌ها و پیشنهادهای صاحب نظران و پژوهشگران برای چاپ‌های بعدی از طریق ناشر یا پست الکترونیکی در اختیار نویسنده قرار دهند.

آین کتاب دارای  21 فصل با عنوان زیر می باشد که در اکثر دانشگاههای کشور به عنوان یک منبع معتبر و تنها منبعی که به حسابداری مالیاتی پرداخته است در حال تدریس می باشد و مورد استقبال اکثریت حسابداران و حسابرسان می باشد :

تاریخچه مالیات در ایران 

فصل اول: اشخاص مشمول پرداخت مالیات 
اشخاص معاف از پرداخت مالیات
شرکتهای مشمول حسابرسی در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
سال مالیاتی
انواع ماليات‏

فصل دوم: مالیات بر درآمد اجاره املاک 
مقدمه
تعریف درآمد مشمول مالیات املاک
نحوه محاسبه و کسر مالیات بر درآمد اجاره
مبنای تعیین اجاره بها (مال الاجاره)
معافیت‌هاي مالیاتی
نکات قابل توجه در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره
مهلت پرداخت مالیات اجاره املاک
ثبت درآمد و هزینه اجاره
دفاتر مستاجر
دفاتر موجر
دفاتر شرکت بتا

فصل سوم: مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک 
مقدمه
نرخ و مبنای محاسبه مالیات بر درآمد املاک
مالیات املاک با عنوان دستدارمی
نقل و انتقال‌هاي معاف از مالیات
سود و زیان واگذاری املاک
نحوه استرداد مالیات پرداخت شده معامله فسخ شده
وظایف مودیان در رابطه با مالیات نقل و انتقال املاک
کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی

فصل چهارم: ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد 
مقدمه
درآمد حقوق و دستمزد
انواع حقوق و مزايا
حقوق و مزاياي مستمر نقدي و غير نقد
الف. حقوق و مزاياي مستمر نقدي
حقوق و مزاياي غير مستمر نقدي و غير نقدی
الف. مزاياي غير مستمر نقدي
ب. مزاياي غير مستمر غير نقد
معافيت‌هاي مالياتي حقوق بگيران
الف. حقوق و مزاياي 100 درصد معاف
نرخ محاسبه ماليات حقوق و مزايا
نحوه محاسبه ماليات حقوق و مزايا
الف. محاسبه ماليات حقوق و مزاياي مستمر نقدي ماهيانه
ب. محاسبه ماليات مزاياي غير مستمر نقدي
1- نحوه محاسبه ماليات اضافه كار
2- نحوه محاسبه ماليات عيدي يا پاداش آخر سال
3- ساير مزاياي غير مستمر نقدي
پ. نحوه محاسبه ماليات حقوق و مزاياي مستمر غيرنقد
ت. محاسبه ماليات مزاياي غير مستمر غير نقدي
مهلت پرداخت ماليات حقوق و مزاياي كاركنان
نحوه برخورد با اضافه پرداختي
نحوه محاسبه ماليات حقوق و مزاياي كاركنان
تعيين اداره امور مالياتي
ترتيب پرداخت ماليات بر در آمد حقوق
ب. تكاليف دريافت كنندگان حقوق
مزاياي نقدي غير مشمول كسر حق بيمه
حق تمبر سرمایه اولیه و حق تمبر افزایش سرمایه
مقدمه

فصل پنجم:حق تمبر سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه 
شرکت‌های معاف از پرداخت حق تمبر
حق تمبر برات و سفته

فصل ششم: مالیات حق الوکاله
مقدمه
نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

فصل هفتم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی 
مقدمه
تعاریف
نرخ مالیات برای اشخاص خارجی
عدم شمول مالیات به خرید لوازم و تجهیزات عملیات پیمانکاری
درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه (تبصره 4 از ماده 107)
مشوق‌های مالیاتی خاص اشخاص خارجی
قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
تشخیص درآمد مشمول مالیات
پیمانکار دست دوم ایرانی
تکلیف کارفرمایان(پرداخت کنندگان وجوه)
معافیت‌هاي مالیاتی
نکات قابل توجه
1- تکالیف شرکت خارجی:
2- تکالیف شعبه یا نماینده:
2- تکالیف کارفرمای شرکت خارجی(شرکت ایرانی):
شعب شرکت خارجی بدون داشتن حق انجام معامله

فصل هشتم: مالیات بر درآمد ارث 
اموال مشمول ماليات متوفي
وراث از نظر قانون مدني و قانون مالياتهاي مستقيم
معافيت‌هاي مالياتي
قدرالسهم هر يك از وراث
نرخ ماليات بر سهم‌الارث
وقف، حبس، نذر و وصیت
اظهارنامه و مهلت تسليم آن
وظایف اشخاص ثالث در ارتباط با ماترک متوفی
ماليات بر درآمد اتفاقی

فصل نهم: تعریف درآمد اتفاقی 
درآمد مشمول مالیات
نحوه محاسبه مالیات درآمدهای اتفاقی
درآمدهای اتفاقی مشمول مالیات

فصل دهم: مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی 
معافیت‌هاي مالیاتی
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی و مدت پرداخت مالیات
ماليات بر درآمد مودیان مشاغل
تعريف درآمد مشاغل
درآمد مشمول ماليات مودیان مشاغل
معافیت مالیاتی
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

فصل یازدهم: دفاتر قانونی و گزارشگری معاملات 
مقدمه
تعاریف
گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل
الف- حجم فعالیت
ب- نوع فعالیت
صورتحساب فروش کالا و خدمات
صورتحساب نوع اول
الف. حجم فعالیت
ب. نوع فعالیت:
صورتحساب نوع دوم
صورتحساب نوع سوم
جرم چیست؟
جرم مالیاتی چیست؟
مجازات تکمیلی
موارد عدم شمول ماده 169 مکرر
نحوه رسیدگی به جرائم ماده 169 مکرر
بخشودگی و اعتراض به جرائم ماده 169 مکرر

فصل دوازدهم: هزينه‌هاي قابل قبول مالیاتی 
مقدمه
تعريف هزينه
تعریف هزینه‌های قابل قبول
هزینه‌های قابل قبول
الف : هزينه‌هاي تحقيقاتي
ب : هزينه‌هاي آزمايشي و آموزشي
ج : هزينه‌هاي خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده:
د: هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی 1
هزینه‌هاي غیر قابل قبول
1- پاداش هيات مديره:
2- هزینه استهلاک اضافه بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها
3- کاهش مبلغ دفتری ناشی از تجدید ارزیابی داراییها
4- هزینه استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر نامحدود
5- هزینه‌های غیر واقعی
6- سود یا زیان فروش زمین و ساختمان
7- سود یا زیان حاصل از فروش، افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه پذیر
8- مالیات بر درآمد، مالیات تکلیفی و جرائم آنها
9- مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده
10- ضایعات غیر عادی

فصل سیزدهم: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هزینه‌های استهلاک 
مقدمه
تعاريف و مفاهيم
معاوضه دارایی
تعمیرات اساسی
تفاوت تسعیر ارز قابل انتساب به دارایی ثابت
استهلاک دارایی‌های بلا استفاده
نحوه استهلاک هزینه‌های تاسیس و قبل از بهره برداری
روش‌های استهلاک دارایی‌ها
استهلاک اجاره سرمایه ای دارایی ثابت
قراردادهای ساخت
دارایی‌های مستهلک شده
تجدید ارزیابی داراییها
هزينه استهلاك سالانه
ثبت تجديد ارزيابي

فصل چهاردهم: درآمدها و معافیت‌های آن در قانون مالیات‌های مستقیم 
مقدمه
مالیات با نرخ صفر
درآمد ابرازی
درآمد کتمان شده
نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات
شرايط تشخيص درآمد مشمول ماليات
تعریف درآمد مشمول مالیات در حالت رسيدگي به دفاتر
درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیات بر درآمد
درآمد در واحدهای تولیدی و معدنی
ب مکان‌های عدم برخوردار از مالیات بر درآمد به نرخ صفر
پ. اشخاص عدم برخوردار از مالیات بر درآمد به نرخ صفر
پ. اشخاص عدم برخوردار از مالیات بر درآمد به نرخ صفر
درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری
الف. درآمدهای مشمول مالیات به نرخ صفر
ب مکان‌های برخوردار از مالیات بر درآمد به نرخ صفر
پ. اشخاص عدم برخوردار از مالیات بر درآمد به نرخ صفر
درآمد تولیدی شرکت‌های خارجی
الف. درآمدهای مشمول مالیات به نرخ صفر
ج. شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت
درآمد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
درآمد دفاتر گردشگری و زیارتی
الف. درآمدهای مشمول مالیات به نرخ صفر
ب- شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت
هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی
الف. میزان بخشودگی
ب. شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت
ج- موارد قابل توجه
درآمد حاصل از مشارکت (ماده 138 مکرر)
الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد
درآمد صندوق‌های حمایتی
درآمد تعلیم و تربیت و درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی
درآمد حاصل از بیمه‌های عمر و زندگی
درآمد آستان‌ها و موقوفات
درآمد صادرات کالا و خدمات
درآمد حاصل از کارگاههای تولیدی صنایع دستی
بخشودگی مالیاتی مرتبط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
درآمد سود سهام
درآمد حاصل از نهادهای واسط
درآمد صندوق‌های سرمایه گذاری
درآمد شرکت‌های تعاونی
قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه
حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان
سود دریافتی توسط اشخاص
درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام
درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی

فصل پانزدهم: ادغام و تركيب 
مقدمه
شرایط ادغام طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
معافیتهای مالیاتی در ارتباط با ادغام
آيين‌نامه اجرايي

فصل شانزدهم: انحلال و تصفیه شرکتها 
مقدمه
ماخذ محاسبه ماليات انحلال اشخاص حقوقي منحله
نرخ محاسبه ماليات اشخاص حقوقي منحله
مهلت تسليم اظهارنامه و ماليات انحلال
نحوه محاسبه ماليات اشخاص حقوقي منحله
جرائم عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مواد 114 و 116 قانون مالیات‌های مستقیم

فصل هفدهم: اظهارنامه و برگهای تشخیص و قطعی 
موعد تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات ابرازی
محل تسلیم اظهارنامه مالیاتی
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر
اشتباه در محاسبه اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان
جریمه عدم تسلیم یا تاخیر در تسلیم اظهارنامه
وظایف سازمان امور مالیاتی
مرور زمان مالیاتی
برگ تشخیص مالیاتی
موعد صدور و ابلاغ برگ تشخیص
صدور برگ اجرائی
مبداً احتساب جرائم مالیاتی

فصل هیجدهم: مراحل رسیدگی و مراجع تشخیص مالیات 
مقدمه
هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر
اعضای تشکیل دهنده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
جلسات هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر
راي هياتهای حل اختلاف مالياتي بدوی و تجدید نظر
شورای عالی مالیاتی
دادستانی انتظامی‌مالیاتی
وظايف دادستان انتظامي‌مالياتي
مجازات متخلفان
جرم مالیاتی
بازرسی مالیاتی

فصل نوزدهم: مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات 
تاريخچه ماليات برارزش افزوده در ايران
تعریف ارزش افزوده
دوره مالیاتی
مودیان مالیات بر ارزش افزوده
مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
معافيت‌ها و نرخ صفر ماليات برارزش افزوده
الف. معافيت در نظام ماليات برارزش افزوده(موضوع ماده 12)
ب. نرخ صفر در نظام ماليات برارزش افزوده:
نرخ ماليات بر ارزش افزوده
عوارض آلایندگی
هزینه‌های مربوط به ارتقا مهارت و سلامت کارکنان
خدمات و کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده
جرائم مالیاتی
جرائم عدم استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده
شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام
نحوه صدور گواهینامه ثبت ‌نام توسط واحدهای خدمات مودیان
وظايف و تكاليف مؤديان 1
سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
استرداد اضافه پرداختی مالیات
محاسبات و ثبت حسابداري ماليات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده صرافیها
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
فصل بیستم: سوالات تستی آزمون ورودی در جامعه حسابداران رسمی 1394 الی 1396

فصل بیست و یکم: سوالات تشریحی آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی

منابع و مأخذ

برای آشنایی بیستر تاریخچه مالیات از این کتاب در زیر آورده شده است :

الف. تاريخچه ماليات در ايران

تاریخچه مالیات در ایران به دوره‌های ایلات و عشایر بر مي‌گردد اما اولين قانون مربوط به ماليات در 15 محرم سال 1325 هجری قمری به نام «قانون مميزی طبق اصول علمی» به تصويب مجلس اول رسيد. با اين قانون، ابتدا از زمين با تعيين حدود و مساحت نقشه برداری مي‌شد و جنس زمين، انواع محصولات، درختان ميوه يا غيرآن، ميزان سهم آب و مقدار نفوس وابسته به زمين، با ذکر ساير مشخصات معين مي‌گرديد. قانون مصوب بعدی، قانون ماليات نمک بود که در ربيع الاول 1288 هجری شمسی به تصويب مجلس دوم رسيد. بعد از آن قانون ماليات نواقل در ماه ربيع‏الثانی سال 1288هجری شمسی، قانون تجديد ترياک، و قانون ماليات پوست بره، قانون ماليات روده در 1289 هجری شمسی، قانون مستغلات در 1294 شمسی و قانون کتيرا در سال 1301 شمسی به ترتيب زمان، مورد تصويب مجالس دوره‌های دوم تا چهارم قرار گرفته اند.

در سال 1304 شمسی، قانونی به تصويب رسيد که مي‌توان آن را مبدا اصلاحات و تحولات مالی ايران شمرد و آن ماليات املاک اربابی و دواب بود (ماليات دواب در سال 1307 ملغی شد). اين ماليات فقط به عايدات املاک مزروعی تعلق مي‌گرفت و از ساير عايدات، مانند درآمد بازرگانان، پيشه وران، مشاغل آزاد، و غيرمالياتی اخذ نمی‏گرديد. با وضع اين قانون، مقررات مالياتی ايران به صورت متحدالشکل، در تمام کشور عموميت پيدا کرد.

از آن پس، همچنان قوانين ديگری به عنوان قانون جديد يا مکمل قوانين قبلی در جهت رفع نقائص و اصلاح مقررات مالياتی به تصويب قوه مقننه رسيده است. برای نمونه، در سال 1309، قانون ماليات بردرآمد با گنجانيدن نرخ تصاعدی در آن تصويب شد. در سال 1313 قانون صدی سه جايگزين قانون مصوب 1304 گرديد. در سال 1316، برای اولين بار قانون ماليات برارث از تصويب مجلس شورای ملی گذشت. در سال 1322، مجدداً ماليات املاک مزروعی با اصلاحاتی احيا شد. در سال 1328، ماليات املاک مزروعی و ماليات بردرآمد به تصويب رسيد. در اين دوران، تصويب قوانين ديگری مانند قانون ماليات بر درآمد مصوب 1334، املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 1335، قانون راجع به ايجاد تسهيلات مالياتی مصوب 1338 و لايحه قانونی سازمان تشخيص ماليات مصوب 1342 نيز صورت گرفته است. علاوه بر قوانين ياد شده، قوانين و اصلاحيه‏های ديگری در مقاطع زمانی مختلف، از اويل قرن 14 شمسی تا سال 1345، سال تصويب قانون ماليات‏های مستقيم، به تصويب قوه مقننه رسيده يا در دوران فترت به صورت لوايح قانونی از طرف نخست وزير وقت حسب اختيارات تفويض شده توسط مجلس تدوين شده است.

در دوره مشروطيت تا سال 1345، مجالی برای مرور در قوانين مالياتی و آيين نامه‏های مربوط فراهم شد و احکام و قواعد جديد پيشرفته‏تری در قوانين مالياتی گنجانيده شد، بطوری که مجموعه قوانين، آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‌هاي موجود در سال 1345، بسياری از خصوصيات مزبور به مقررات مالياتی امروز را در برداشت. به عنوان نمونه، برای درآمد حاصل از منابع مختلف مانند حقوق و دستمزد، شرکت‏ها، مشاغل مستغلات و اتفاقی ماليات‌هائی با نرخ‏های مقرر تعيين و مطالبه مي‌شد، وصول و ايصال ماليات بر ارث برقرار بود و با ترتيبات خاصی به اعتراضات و شکايات موديان رسيدگی مي‌شد. در اين رابطه، کميسيون‏های تشخيص بدوی و تجديد نظر ايجاد شده و نرخ‌هاي تصاعدی در قانون مالياتی ايران جای گرفته بود. اما بايد گفت که مجموعه قوانين مذکور، دچار پراکندگی و دگرگونی‏های زيادی بود و علاوه بر مشکلات ناشی از اين پراکندگی‌ها و تعدد قوانين ترتيبات و تشريفات آن با مسائل روز هماهنگی نداشت، در نتيجه، وضع قانون مالياتی جديد به طور منسجم متضمن ماليات برهمه منابع موضوع ماليات‏های مستقيم، اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسيد تا اينکه لايحه قانونی لازم توسط دولت وقت تنظيم و در 28 اسفند ماه 1345 در 323 ماده به تصويب قوه مقننه رسيد. این قانون در سال 1366 مورد بازبینی قرار گرفت همچنین پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جدید که از سال 1376 تدوین آن آغاز شده بود سرانجام در تاریخ 27/11/1380 تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و از اول سال 1381 قابل اجرا گردید.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزارو سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ هفتم مرداد ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در مورخ بیست و نهم مرداد ماه توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردیده است. اصلاحات مذکور از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرا دارد.

ب. تاريخچه ماليات برارزش افزوده در ايران

به منظور اجرای اين ماليات در کشور جمهوری اسلامی‌ايران لايحه آن برای اولين بار در دی ماه سال 1366 تقديم مجلس شورای اسلامی‌گرديد. لايحه مزبور در کميسيون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گرديد که پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دليل اجرای سياست تثبيت قيمت‌ها، مسترد گرديد.

در سال 1370 بخش امور مالی صندوق بين‏المللی پول در راستای اصلاح نظام مالياتی جمهوری اسلامی‌ايران، اجرای سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يکی از عوامل اصلی افزايش کارايي و اصلاح نظام مالياتی پيشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بين المللی پول، مطالعات و بررسی‌هاي متعددی در اين زمينه در وزارت امور اقتصادی و دارايي صورت پذيرفت و اجرای ماليات برارزش افزوده در سمينارها و کميته‌های مختلف علمی‌با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکيد قرار گرفت، اما در عمل به اجرا در نيامد. وزارت امور اقتصادی و دارايي در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سيستم مالياتی از جمله حذف انواع معافيت‌ها، حذف انواع عوارض و گسترش پايه مالياتی را با تاکيد خاص برکارايي نظام مالياتی، شروع نمود و مطالعات جديد امکان سنجی در اين زمينه به عمل آورد. با توجه به اهميت بسط پايه مالياتی به عنوان يکی از اصول اساسی سياست‌هاي مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالياتی وزارت امور اقتصادی و دارايي مطالعات علمی‌متعددی را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمينه اجرای ماليات بر ارزش افزوده، از دی ماه 1375 آغاز کرد. لايحه ماليات برارزش افزوده اکنون با در نظرگرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای اين ماليات با اصلاحات و بازنگری‌هاي متعدد به مجلس شورای اسلامی‌ارائه شده است و در سال 1379 دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور تاسیس گردید و در سال 1380 پیش نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت جمهور اسلامی‌ایران ارائه گردید که این لایحه در مهر ماه 1381 پس از تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم گردید. همچنین در این سال اجرای برنامه توسعه مطالعات توجیهی و تحلیلی با هدف فراهم آوردن مقدمات لازم جهت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و به منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیاتها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجمیع عوارض تصویب و به اجرا گذاشته شد. در آذر ماه 1383 استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاستهای کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و در فروردین ماه سال بعد کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌مورد تصویب قرار گرفت و در کمیسیون‌هاي اصلی و فرعی مرتبط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده، جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در شور دوم مورد بررسی قرار دادند. و در خرداد ماه 1385 گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‌در تائید و اظهارنظر در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر گردید و مجلس شورای اسلامی‌بر اساس اصل 85 قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض نمود و در بهمن ماه 1385 دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، همراه با تغییر در ماموریتها، اهداف، سازماندهی و عملکرد و همچنین گسترش فعالیتهای مربوط و  از شهریور ماه 1385 تا مهر ماه 1386 مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ایران رسید. در بهمن ماه 1386 مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید. در اسفند ماه 1386 تا اردیبهشت 1387 ایرادات لایحه شورای نگهبان به مالیات بر ارزش افزوده رفع گردید. قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به‌مدت پنج سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و در خرداد ماه 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردید که از ابتدای مهر ماه 1387 لازم الاجرا است.

در اجرای ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1381 به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید .با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید. اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال 1383 این مسئولیت را به عهده داشت. پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه از سال 1383 تا 1384 و آقای علی اکبر عرب مازار از سال 1384 تا 1388 و آقای علی عسکری از سال 1388 تا 1394 و از آذرماه 1394 تا زمستان 1397 آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *