• Homepage
 • >
 • اخبار
 • >
 • آیا پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان همزمان رسیدگی می شود؟

آیا پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان همزمان رسیدگی می شود؟

 • by smehrabani
 • سپتامبر 21, 2019
 • 0
آیا پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان همزمان رسیدگی می شود؟

آیا پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان همزمان رسیدگی می شود؟

به منظور تحقق صد در صدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تسریع در رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان، ادارات کل امور مالیاتی در جهت دستیابی به اهداف فوق‌الذکر اقدام می نمایند. ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده حسب مورد اقدام خواهند نمود:

1-  رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1395:

از آنجائی که اغلب پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات فوق‌الذکر در سامانه سنیم بارگذاری نگردیده‌اند، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی ضمن رسیدگی به کلیه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده سنوات مذکور تا پایان سال‌جاری، پرونده‌های مهم اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی (صنوف با‌اهمیت) بر اساس درجه اهمیت که دارای بیشترین ظرفیت مالیاتی از حیث وصول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند از بین پرونده‌های یادشده انتخاب و حداکثر تا پایان دی ماه سال‌جاری نسبت به رسیدگی، صدور برگ مطالبه، قطعیت و وصول مالیات این پرونده‌ها اقدام می شود.

ضمنا در مواردی که پرونده مالیات بر عملکرد اشخاص مزبور برای سال‌های 1393 و به بعد مورد رسیدگی قرار نگرفته، می‌بایست بطور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

2-   رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال 1396:

از آنجائی که اغلب پرونده‌های مالیات بر ارزش افزودة سال فوق‌الذکر در سامانه سنیم بارگذاری گردیده و حداکثر تا پایان تیرماه سال 1398 کلیه اظهارنامه‌های عملکرد سال 1396 مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بنابراین ادارات کل امور مالیاتی ضمن رسیدگی به کلیه دوره‌های مالیاتی ارزش افزوده سال 1396 مودیان تا پایان سال‌جاری مکلفند پرونده‌های مهم اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی (صنوف با اهمیت) که با توجه به اصل اهمیت دارای بیشترین ظرفیت مالیاتی از حیث وصول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند حداکثر تا پایان آذر ماه سال‌جاری رسیدگی و نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه و قطعیت مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.

3-  رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال 1397:

با عنایت به بارگذاری توأمان کلیه اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1397 و ضرورت رسیدگی مالیاتی همزمان اظهارنامه‌های یادشده تا پایان مهلت موضوع ماده (156) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مقرر می‌دارد، ‌ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه پرونده‌ها ‌به طور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، فهرست پرونده‌های بزرگ و مهم عملکرد فوق را حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال‌جاری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام می‌نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با اولویت، نسبت به رسیدگی و قطعیت پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس گروه‌بندی ادارات کل (گروه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب تعداد 2000، 1000 و 500 حقوقی و 1000، 750 و 500 حقیقی) حداکثر تا پایان سال‌جاری اقدام نمایند.

4-  در مواردی که دوره‌های مالیاتی سنوات قبل از سال های 1396 و 1397 مورد رسیدگی قرار نگرفته به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و انتقال اعتبارات مالیاتی ( مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید ) حسب مورد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست با هماهنگی لازم قبل از رسیدگی و صدور برگ مطالبه دوره‌های مالیاتی سال‌های 1396 و 1397، نسبت به رسیدگی کلیه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشدة سنوات قبل از سال‌های 1396 و 1397، صدور برگ مطالبه، قطعیت و وصول مالیات در مهلت پیش‌بینی شده اقدام نمایند.

5- ادارات کل امور مالیاتی به منظور پیشگیری از خسارت موضوع تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رعایت مقررات ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و … می‌بایست با تشکیل کارگروه‌های ویژه رسیدگی پرونده مودیانی که درخواست استرداد نموده‌اند نسبت به رسیدگی و استرداد ‌به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان موصوف بخصوص صادرکنندگان کالا و خدمات، با رعایت کلیه مقررات از جمله جزء (1)بند «ج» تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور اقدام لازم را به عمل آورند.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *