مقایسه مالیات حقوق در سال 1398 و 1399

  • by smehrabani
  • مارس 25, 2020
  • 0

حسین مهربانی

حسابدار رسمی و مشاور مالیاتی 

هر سال در قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دواتی و غیر دولتی تعیین می شود طبق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000ر000ر360) ریال تعیین شده است. این بدین معنی است که درآمد کارکنان در سال تا مبلغ 000ر000ر360 ریال معاف از پرداخت مالیات می باشد و مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای تا یک و نیم برابر معافیت سالانه  مشمول مالیات به نرخ  ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بيست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بيست و پنج‌درصد (25%) می‌باشد.
بنابراین با توجه به به قانون بودجه جدول معافیت حقوق و مزایای سال 1399 به شرح زیر می باشد:
جدول(1)

جدول(2)


نرخ محاسبه مالیات در سال 1399 بعد از کسر معافیت از 10 درصد الی 25 درصد می باشد ، این در حالیست که جدول محاسبه مالیات در سال 1398 بعد از کسر معایت از 10 درصد الی 35 درسد بوده است. جدول معافیت مالیاتی در سال 1399 نسبت به سال 1398 تغییرات عمده ای داشته است از جمله این تغییرات می توان حذف محاسبه مالیات به نرخ 35 درصد اشاره نمود. همچنین معافیت ماهانه از 000ر500ر27ریال در سال 1398 به 000ر000ر30 ریال در ماه در سال 1399 افزایش یافته است. بنابراین کارگری را در نظر بگیرید که حقوق و مزایای ماهیانه ایشان در ماه 000ر000ر300 ریال باشد ایشان در سال 1398 از این بابت باید مبلغ 000ر875ر67 ریال مالیات پرداخت می کرد اما در سال 1399 مالیات پرداختی توسط ایشان مبلغ 000ر500ر55 ریال است که نسبت به سال قبل این مالیات کاهش یافته است.
جدول مالیات سال 1398 برای سطح درآمدی 000ر000ر300 در ماه به شرح جدول زیر می باشد:

جدول(3)

حال سوال این است که افزایش معافیت و کاهش نرخ مالیات چه تاثیری بر دریافتی حقوق و مزایای کارگران در سطوح مختلف درآمدی داشته است.

برای پاسخ به این سوال می توان به جداول (2) و (3) مالیات حقوق برای سال 1398 و سال 1399 مراجعه نمود همان گونه که در جداول فوق آشکار است،  افزایش معافیت مالیاتی حقوق تاثیر چندانی بر میزان مالیات کارگران کم درآمد نداشته است بلکه موجب شده تا کارگرانی که دارای درآمد بیشتری هستند مالیات کمتری بدهند در زیر نمودار مقایسه مالیات یک کارمند در دو سال 1398 و 1399 برای سطح درآمد 000ر000ر300 ریال در ماه به شرح آورده است:

همان گونه که در جدول فوق منعکس است مالیات حقوق کارگران در سطح درآمد پایین همانند سال قبل است اما با افزایش درآمد حقوق، مالیات حقوق کاهش می یابد که علت آن حذف نرخ 35 درصدی مطالبه مالیات در سال 1399 می باشد. پس می توان نتیجه گرفت :

  1. افزایش معافیت مالیاتی بر دریافتی کارگرانی که درآمد کمتری دارند تاثیری نداشته است.
  2. حذف نرخ 35درصد صرفاً به نفع کارگرانی می باشد که دارای درآمدهای بالاتری می باشند.

بنابراین ضرورت توجه به میزان معافیت مالیاتی کارگران با توجه به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم بیش از پیش احساس می شود و لازم است این امر مورد توجه دست اندر کاران قرار گیرد.

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *