تکلیف مشاغل مشمول ارزش افزوده برای ارسال فهرست معاملات

 • by smehrabani
 • آوریل 11, 2020
 • 0

تکلیف مشاغل مشمول ارزش افزوده برای ارسال فهرست معاملات

حسین مهربانی

به استناد آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مصادیق معاملات مشمول ارسال فهرست معاملات، حد آستانه آن ابلاغ گردیده است. به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی و برخی از اشخاص حقیقی مکلف هستند که فهرست معاملات انجام شده در هر فصل را تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل از طریق سامانه الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

در این آیین نامه تکلیف اشخاص حقوقی مشخص است که همه این اشخاص مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند. اما در ارتباط با اشخاص حقیقی که صاحبان مشاغل می باشند برخی از آنها مشمول ارسال فهرست معاملات هستند. بنابراین در این نوشتار به دنبال این موضوع هستیم که کدام یک از صاحبان مشاغل مشمول ارسال معاملات فصلی هستند؟  

برای پاسخ به این سوال ابتدا به دسته بندی صاحبان مشاغل که در “آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني(مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم”  انجام شده می پردازیم:

در ماده 2 این آیین نامه، صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و يا حجم فعاليت گروه‌بندي شده اند. صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعالیت به سه گروه اول، دوم و سوم گروه بندی شده اند و اشخاصی که بر اساس نوع فعالیت فارغ از حجم فعاليت، از لحاظ انجام تكاليف موضوع اين آيين‌نامه جزء مؤديان گروه اول هستند.

به موجب ماده 9 تبصره 3 آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی (الف). کلیه اشخاص حقوقی، (ب). صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند و (ج). صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، را مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی دانسته است.

بند الف و ب ماده 9 تبصره 3 آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول اشاره دارد که به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم دارای دفاتر قانونی بوده و نیز مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک می باشند. بنابراین این اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی می باشند.

اما در بند ج ماده 9 تبصره 3 آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی دانسته است که دارای ایراداتی به شرح زیر می باشد:

 1. بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی احکام مواد قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است. در حالی که ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره‌ای که بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده را مشمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم قرار دهد را ندارد.
 2. برخی از صاحبان مشاغل در گروه دوم و یا سوم قرار دارند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب فراخوان های صورت گرفته مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی شده اند در حالی که به موجب آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، این اشخاص بر اساس ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، مکلف به نگداری دفاتر نسیستند و باید سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده 169 قانون یاد شده شده اند، بنابراین بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده است. لذا بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب دادنامه 2461، 2462 و 2463 مورخ 28 آبان ماه 1398 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

نتیجه گیری:

 1. با توجه به مراتب ارایه شده می توان نتیجه گرفت که ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ارجاعی قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد لذا سازمان امور مالیاتی نمی تواند به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل را مکلف به ارسال فهرست معاملات فصلی نماید.
 2. صاحبان مشاغل گروه دوم و سوم دارای دفاتر قانونی نیستند تا بتوانند اقدام به ارسال فهرست معاملات نمایند

 

 

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *