دانلود برچسب: سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی و سود سهام

فایل نحوه تهیه صورت جریانهای نقدی بر اساس استاندارد حسابداری شماره 2 تجدید نظر شده

  • by smehrabani
  • آوریل 29, 2019
  • Comments Off
با مطالعه این مطلب شما با استاندارد حسابداری شماره 2 تجدید نظر شده لازم الاجرا از 1398 آشنا خواهید شد فهرست مطالب پیامدهای مطالعه مقدمه هدف از تهیه صورت جریان‌های نقدی منابع اطلاعات جریانهای نقدی نقد و معادلهاي نقد طبقه‌بندي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ و نحوه‌ ارائه‌ آن گزارش‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌ نحوه محاسبه […]