دانلود برچسب: فایل جامعه سوالات جامعه حسابداران رسمی ایران سال 1397

فایل سوالات تستی و تشریحی با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1397

  • by smehrabani
  • اکتبر 14, 2019
  • Comments Off
فایل سوالات تستی و تشریحی با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1397 این فایل شامل 105 سوال تستی با 17 سوال تشریحی با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی در سال 1397 می باشد این فایل 62 صفحه می باشد.