Tag Archives: بند 31 استاندارد حسابداری 18

نحوه حسابداری و گزارشگری سهام خزانه

  • by smehrabani
  • سپتامبر 11, 2019
  • 0
نحوه حسابداری و گزارشگری سهام خزانه طبق ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394/02/01) «… شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به […]