Tag Archives: تستهای طبقه بندی شده قوانین مالیاتی

کتاب پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده قوانین مالیاتی

  • by smehrabani
  • نوامبر 3, 2019
  • 0
این کتاب در بر گیرنده مواد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، برای سادگی در یادگیری موضوعات مالیاتی، در هر یک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده تستهای چهار گزینه‌ای مرتبط با آن ماده که در آزمون های حرفه‌ای از قبیل، عضویت در جامعه حسابداران رسمی، کارکنان […]