Tag Archives: خارجی

راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران

  • by smehrabani
  • جولای 5, 2019
  • 0
متقاضی گرامی : مطالب این راهنما را بطور کامل و دقیق بخوانید. چگونگی تنظیم و ارسال تقاضانامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی . درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را از طریق آدرس اینترنتی زیر ارسال کنید : http://irsherkat.ssaa.ir عبارات و کلمات کلیدی: GOCR : سر نام کلمات عبارت اداره  کل ثبت […]

در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

  • by smehrabani
  • ژوئن 8, 2019
  • 0
نحوه رسيدگي به مالياتهاي نمايندگي و شعب شرکتهاي خارجي که در ايران به امور بازاريابي و … اشتغال دارند ۱- به قرار اطلاع برخي از حوزه‌هاي مالياتي با سوء استنباط از رأي شماره ۱۶۵۳/۴/۳۰ مورخ 1372/۲/7 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص فعاليتها و درآمدهاي شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي خارجي که در ايران به امور […]