Tag Archives: خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح

جامعه حسابداران رسمی ایران و شرایط عضویت و حسابدار رسمی

  • by smehrabani
  • نوامبر 11, 2019
  • 0
به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای‌ مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ‌ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای […]