Tag Archives: قانون مالیاتهای مستقیم

برخی اصطلاحات در حسابرسی مالیاتی

 • by smehrabani
 • آوریل 12, 2021
 • 0
حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می­شود; دفاتر،اسناد ومدارک: موضوع”آئین ­نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد ومدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه […]

تجدید ارزیابی داراییها و اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

 • by smehrabani
 • مارس 17, 2020
 • 0
پیرو بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/2/5 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 هیئت محترم وزیران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: الف- […]

اطلاعیه سومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

 • by smehrabani
 • مارس 7, 2020
 • 0
اطلاعیه سومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 1391/01/28 هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری سومین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در تاریخ 1399/03/23 می باشد. لذا بدین وسیله از افرادی […]

کتاب پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده قوانین مالیاتی

 • by smehrabani
 • نوامبر 3, 2019
 • 0
این کتاب در بر گیرنده مواد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، برای سادگی در یادگیری موضوعات مالیاتی، در هر یک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده تستهای چهار گزینه‌ای مرتبط با آن ماده که در آزمون های حرفه‌ای از قبیل، عضویت در جامعه حسابداران رسمی، کارکنان […]

فرار مالیاتی و خلأ قانونی آن

 • by smehrabani
 • می 3, 2019
 • 0
حسین مهربانی مدیر و مشاور مالیاتی حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3325 مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است: ۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک […]