Tag Archives: نمونه گزارش کنترلهای داخلی

نمونه گزارش کنترلهای داخلی

  • by smehrabani
  • اکتبر 2, 2019
  • 0
گزارش 1 ضعف بااهمیت زیر شناسایی شده و در ارزیابی مدیریت شرکت در تاریخ 31 دسامبر 2007 درج شده است: شرکت کنترل‌های اثربخش را برای اطمینان از کامل بودن و صحت دعاوی حقوقی و حساب‌های تضمینی مربوطه یا بررسی/به‌روزرسانی دوره‌ای آن‌ها شامل ارزیابی و به‌روزرسانی زیان‌های مورد انتظار به صورت تجمیعی، حفظ نکرده است. این […]