Tag Archives: وجود قرارداد مشارکت بین بیمارستان و پزشک

نحوه حسابداری درآمد بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

  • by smehrabani
  • سپتامبر 19, 2019
  • 0
نحوه حسابداری درآمد بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی حسین مهربانی حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری با توجه به این که نوع خدمات بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی متفاوت می باشد و نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی بیمارستهانها و مراکز آموزشی با پزشکان می تواند بر نحوه حسابداری این بیمارستانها و مراکز تشخصی […]