Tag Archives: گزارش تفسیری مدیریت

رهنمود نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسی، نسبت به گزارش تفسیری مدیریت طبق استاندارد بین‌المللی حسابرسی 720

  • by smehrabani
  • آگوست 1, 2019
  • 0
رهنمود نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسی، نسبت به گزارش تفسیری مدیریت طبق استاندارد بین‌المللی حسابرسی 720  پیشگفتار بر اساس ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب 03/05/1386 و اصلاحیه‌های مورخ 06/04/1388، 27/06/1389، 28/04/1396 و 14/09/1396، ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت […]